Javascript is required to view this map.

Excepties

Het vijfde en laatste thema – waarin de 'lokale helden' ook sterk present zijn – wordt gevormd door de excepties. Dit thema omvat projecten die los van elke thematisering hoe dan ook een plaats verdienen in een gids die de architectuur van Midden-Brabant behandelt. Sommige gebouwen zijn exceptioneel vanwege hun architectonische kwaliteit maar passen daarnaast ook nog bij een ander thema. Er zijn echter ook projecten die bij geen enkel ander thema kunnen worden gevoegd maar die toch niet onvermeld mogen blijven, of dat nu de elegante eenvoud is van Lode Havermans' gemeentewerf van Loon op Zand, of het spektakel van de Efteling, John Körmelings geestige draaiende huis op een Tilburgse rotonde of A.J Krophollers zware raadhuis van Waalwijk.

DAT architecten ontwierp tussen 2009 en 2014 (oplevering) een multifunctioneel gebouw, dat hoofdzakelijk als school dienst doet maar ook ruimtes heeft voor sport, fysiotherapie logopedie, remedial teaching en verzorging.

lees meer

Op een historische plek op het Landgoed De Utrecht staat deze uitkijktoren van Luijten Smeulders Architecten. De architect heeft een open structuur bedacht, van stalen kolommen en boomstammen, waar al rondcirkelend een route van trappen en bordessen omhoog loopt. Hoe hoger je komt, hoe groter de cirkel wordt, en hoe meer je in de leegte lijkt te lopen. De toren is in totaal 25 meter hoog. Op 20 meter bevindt zich een uitkijkplateau van waaruit het natuurgebied van de Flaes- en Goorven bekeken kan worden.  

 

lees meer

Cultureel Centrum Elckerlyc herbergt een bijzonder grote differentiatie aan functies. Het complex is bijna te beschouwen als een stedenbouwkundig project en omvat een theater, bibliotheek, muziekschool, appartementen en een parkeergarage. Het geheel is zorgvuldig ingepast in het bestaande weefsel van Hilvarenbeek.

lees meer

In 1930 werd aan de Bosscheweg 438 het conservatorium van de R.K. Leergangen geopend (tegenwoordig onderdeel van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten). Dit gebouw werd ontworpen door architect H.C. Bonsel, die tevens directeur was van de Akademie voor Beeldende Kunsten en Technische Vakken van de R.K. Leergangen. Het conservatorium bestond uit een hoofdgebouw en een auditorium.

lees meer

De tekenacademie, een ontwerp van de bekende architect H.A. Maaskant, is tussen 1965 en 1972 gebouwd. Het is het eerste gebouw in Nederland, dat speciaal voor een kunstacademie is ontworpen.

lees meer

Het voormalige stadskantoor van Berkel-Enschot is een dorp op zich. Het bestaat uit een aaneenschakeling van sober uitgevoerde volumes met flauwe lessenaarsdaken. Het complex doet vanwege de terughoudende architectuur en de pontificale situering in het gras denken aan Scandinavische voorbeelden, zoals het raadhuis in het Finse Säynätsalo (1952) van architect Alvar Aalto.

lees meer

Deze brandweerkazerne gaat op in de wijk waar hij onderdeel van uitmaakt. Het hoofdvolume komt in vormgeving en materiaalgebruik overeen met de naastgelegen woningen. Slechts de hoogte van de benedenverdieping, de grote garagedeuren en de toren wijzen op een andere functie. Het gebouw is opgetrokken in een aan de Bossche School verwante stijl, maar heeft ook kenmerken van de zogenaamde shake-hands architectuur, een bouwstijl uit de wederopbouwperiode waarin traditionele materialen zoals metselwerk werden gecombineerd met moderne constructiemethoden in staal en beton.

lees meer

Tussen de oude dorpskernen van Berkel en Enschot ligt dit voormalige raadhuis. Vanaf 1976 was er een politiebureau gevestigd en nu doet het gebouw dienst als woonhuis.

lees meer

Het oude raadhuis van Udenhout, gelegen aan het centrale kruispunt in het dorp, bestaat uit een voor- en een achtergebouw met schilddaken, die door een lager bouwdeel met elkaar zijn verbonden. De in baksteen opgetrokken gevels hebben onder de dakrand een decoratief rondboogmotief met aan de basis versieringen in pleisterwerk. De gepleisterde sierlijsten rondom de ramen zijn kenmerkend voor de vroege neogotiek waarin het raadhuis is gebouwd. In de hoge ingangspartij zijn spitsboogmotief en ojiefboog met elkaar gecombineerd. Op het dak staat een klein torentje.

lees meer

De wijk Koolhoven West heeft een vierkante contour en kenmerkt zich door brede, groene lanen in oost-west richting en een groene wig daar loodrecht op. De architectuur in de wijk is gebaseerd op de jaren dertig van de vorige eeuw. Verschillende bouwstijlen uit deze periode zijn gecombineerd.

lees meer