Javascript is required to view this map.

Henri van den Biggelaar

Henri van den Biggelaar

Gekoppelde bureau's:

Gekoppelde projecten:

lederfabriek, Oisterwijk

Voor de komst van de grote lederfabrieken, telde Oisterwijk tientallen kleine leerlooierijen, veelal familiebedrijfjes. Mechanisatie en scheikundige ontwikkelingen leidden tot schaalvergroting in deze industrie, waarvan de Lederfabriek Oisterwijk een voorbeeld is. Het ketelhuis uit 1924 is het meest interessante gebouw van het complex. Hierin staat de stoommachine met draaistroomgenerator die de elektriciteit van de fabriek opwekte.

klooster en school, Tilburg

In 1832 stichtte de latere bisschop Johannes Zwijsen de Congregatie van Zusters van Onze Lieve Moeder van Barmhartigheid en werd begonnen met de bouw van dit grote kloostercomplex. Een reeks architecten was verantwoordelijk voor de bouw van het moederhuis dat tussen 1890 en 1916 tot stand kwam. De gevelwand van de Oude Dijk wordt voor een groot deel in beslag genomen door het in baksteen opgetrokken kloostergebouw. Om tot een eenheid te komen, pasten de verschillende architecten een coherente neorenaissancestijl toe. De bouwfasen van het gebouw zijn af te lezen aan de verschillen in goothoogte en dakvorm.